Zakończono rekrutację do Projektu SPRINT-T!

Wtorek, 16 styczeń, 2018

Z wielką przyjemnością ogłaszamy zakończenie rekrutacji do Projektu SPRINT-T. 1519 uczestników zostało włączone i zrandomizowane, odpowiednio do grupy HALE lub MCI, w 10 europejskich krajach.

Uczestnicy Projektu będą kontynuować udział w Projekcie SPRINT-T do końca czasu trwania Projektu, który został przewidziany w styczniu 2019r.