Multimedia

ICFSR 2016 – Dr. Emanuele Marzetti: “Zarys projektu SPRINTT””

Nagranie wideo, w którym Dr Emanuele Marzetti podczas III międzynarodowej konferencji na temat badań naukowych prowadzonych w zakresie zespołu słabości i sarkopenii w Filadelfii (ICFSR 2016), zaprezentował założenia i przedstawił ośrodki prowadzące rekrutację do projektu Sprintt.

Nagranie wideo dostępne na stronie internetowej: www.frailty.net

Sarkopenia u osób starszych: nagrania wideo dla pracowników służby zdrowia

Sarkopenia -postępująca w czasie utrata masy, mocy i siły mięśni szkieletowych, rozwijająca się u osób starszych, uznawana za kluczowy element zespołu słabości. Nagranie wideo stworzone z myślą o lekarzach i innych pracownikach służby zdrowia, w celu zaznajomienia z definicją i charakterystyką sarkopenii, diagnostyką i interwencjami leczniczymi.

Wideo dostępne: https://vimeo.com/167868429

Kiedy powinniśmy pomyśleć o zespole słabości (frailty)?

Zespół słabości to zespół objawów klinicznych często występujący u osób starszych.Zespół słabości często poprzedza rozwój niesprawności, dlatego ważna jest diagnostyka i jego wczesne wykrywanie. Wykryty we wczesnym stadium, wciąż może być potencjalnie odwracalny. Po rozpoznaniu zespołu słabości i wskazaniu jego przyczyn, możliwe jest wdrożenie wieloelementowego programu terapeutycznego. Nagranie wideo skierowane do osób starszych, członków ich rodziny i opiekunów w celu przedstawienia głównych objawów zespołu słabości.

Wideo dostępne: www.frailty.net website

Zespół słabości u starszych osób

Andrew Clegg, John Young, Steve Iliffe, Marcel Olde Rikkert, Kenneth Rockwood

Zespół słabości to stwarzający trudności przejaw starzenia się społeczeństwa. Jest to wyraz podatności i upośledzonych możliwości naprawczych i regulacyjnych organizmu po zadziałaniu szkodliwego bodźca. Zespół słabości jest konsekwencją kumulacji deficytów narządowych w ciągu całego życia.

W nagraniu wideo Dr A. Clegg wyjaśnia potrzebę opracowania bardziej skutecznych metod rozpoznawania i oceny ciężkości zespołu słabości w codziennej praktyce klinicznej, w tym w jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Umieszczono za zgodą: WebsEdge/Health.