Platforma Dialogowa

Po co jest potrzebna “Platforma Dialogowa” w Projekcie SPRINTT?


Platforma Dialogowa w Projekcie SPRINTT jest radą złożoną z doradców zewnętrznych, którzy nadzorują Projekt i jego postęp, a także rozwiązują problemy wynikające z różnorodności perspektyw poznawczych prezentowanych w Projekcie. Ten organ doradczy pomaga przy formułowaniu założeń i realizacji badania klinicznego, ustanawia strategie komunikacyjne i zapewnia to, że Projekt właściwie spełnia oczekiwania i realizuje potrzeby pacjentów i opiekunów. Tematy, które wymagają zaangażowania rady doradczej mogą wywodzić się z każdej grupy zadań realizowanych w Projekcie.

Kto zasiada w Platformie Dialogowej?

Rada doradcza złożona jest z ochotników pochodzących z różnych krajów, posiadających rozległe doświadczenie, począwszy od opieki nad pacjentem do zabezpieczania danych. Umożliwia to udział osób z różnymi doświadczeniami i oczekiwaniami, wywodzącymi się z różnych krajów i kultur.

Członkowie rady doradczej występują albo jako osoby indywidualne albo reprezentują organizacje niezależne od konsorcjum Projektu SPRINTT. Członkowie Platformy Dialogowej nazywani są „interesariuszami”. Interesariusze dzielą się na: 1. pacjentów, ich reprezentantów i nieformalnych opiekunów, 2. świadczeniodawców i ekspertów naukowych, 3. etyków, 4. ekspertów i urzędników zajmujących się bezpieczeństwem danych (anonimizacją, przechowywaniem i wykorzystaniem) oraz bioinformatyków.


Członkowie rady i ich zadania

Platforma Dialogowa funkcjonuje jako (para)medyczna, akademicka, etyczna oraz dedykowana pacjentom grupa doradcza, oceniająca i udzielająca wskazówek we wszystkich aspektach medycznych, etycznych, związanych z pacjentami i prowadzeniem badania naukowego w ramach Projektu SPRINTT. Członkowie i organizacje zostali zaproszeni w oparciu o ich europejską lub krajową sieć przedstawicielską lub indywidualne doświadczenie, cenne dla badania. Przedstawiciele oficjalnych organów zajmujących się opieką zdrowotną i organów regulacyjnych, jak na przykład Europejskiej Agencji Lekowej, mogą przyłączyć się do Platformy jako uczestnicy dyskusji w zakresie ich tematów zainteresowań. Platforma Dialogowa działa na zasadzie współpracy opartej na zasadzie równości, uwzględnia i szanuje wszystkie opinie (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka). Dzięki temu wyważone opinie i wytyczne etyczne znajdują zastosowanie w Projekcie SPRINTT.

Głównym zadaniem Platformy Dialogowej jest omawianie w formie otwartego dialogu z konsorcjum SPRINTT działań projektowych, ich postępu i wyników. Dyskusja, oparta na różnych perspektywach i punktach widzenia, ma za cel poprawę jakości życia osób starszych cierpiących z powodu sarkopenii i zespołu fizycznej słabości oraz uzyskanie akceptacji dla klinicznych zastosowań Projektu (np. zastosowania proponowanej interwencji dla osób starszych z zespołem słabości i sarkopenią) przez społeczeństwo i pracowników służby zdrowia. Uławiać dialog będą platforma cyfrowa stworzona do dyskusji, podejmowane doraźnie dyskusje oraz coroczne spotkania wszystkich członków konsorcjum.

Członkowie:

 • Ekspert reprezentujący pacjentów (Isabel Saraiva, Portugalia)
 • Organizacja reprezentująca pacjentów (Robert Johnstone, Europejskie Forum Pacjentów, EPF)
 • Organizacja reprezentująca pacjentów (Famida Jiwa, Osteoporoza Kanada, w imieniu Międzynarodowej Fundacji Osteoporozy, IOF)
 • Ekspert reprezentujący pacjentów (Dominique Hamerlijnck, Holandia)
 • Ekspert reprezentujący nieformalnych opiekunów (David Evans, UK)
 • Opieka zdrowotna i zdrowie publiczne (Lorenzo Terranova, Federsanità-ANCI, Włochy)
 • Fizjoterapia i nauka o narządzie ruchu (ekspert, Belgia)
 • Fizjoterapia i nauka o narządzie ruchu (Martijn Spruit, doradca naukowy, CIRO+, Holandia)
 • Reprezentacja lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (Ferdinando Petrazzuoli, Europejska Sieć Badań Naukowych w obrębie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, EGPRN; współpraca z WONCA)
 • Ekspert reprezentujący lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (Walter Marrocco, Włoskie Towarzystwo Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej FIMMG)
 • Reprezentacja nauki i służby zdrowia (Cyrus Cooper, MRC Lifecourse Epidemiology Unit, Uniwersytet w Southampton, Southampton, UK, w imieniu Międzynarodowej Fundacji Osteoporozy, IOF)
 • Reprezentacja nauki i służby zdrowia (Josep Roca, Pulmonologia, Szpital Kliniczny w Barcelonie, Hiszpania)
 • Ekspert statystyki i metodologii (Silvio Cavuto, IRCCS-Arcispedale Santa Maria Nuova, Reggio Emilia, Włochy)
 • Ekspert bio(etyki) w badaniach naukowych i farmakologii klinicznej (Pau Ferrer, Borja Institute of Bioethics, Esplugues de Llobregat, Barcelona, Hiszpania)
 • Etyk ds. badań naukowych, ekspert endokrynologii i osteoporozy (Marius Kränzlin, Choroby Wewnętrzne, Uniwersytet w Bazylei, Szwajcaria)
 • Ekspert bio(etyki) w badaniach naukowych (Antonio Spagnolo, Instytut Bioetyki, Szkoła Medyczna im. A. Gemelli, Rzym, Włochy)
 • ICT, bezpieczeństwo komputerowe i architektura (Sofoklis Kyriazakos, Wydział Nauki i Inżynierii, Uniwersytet w Aalborg, Dania)
 • Analityk ochrony danych (Leila El Hadjam, Francja)
 • Ekspert w zakresie etyki gromadzenia danych (Bettina Schmietow, Germany)
 • Ekspert bioinformatyki (Reinhard Schneider, Luxembourg Centre for Systems Biomedicine, Uniwersytet w Luksemburgu, Luksemburg)
 • Reprezentacja organów regulatorowych (Marina Zemskova, FDA, USA)
 • Koordynator zarządzający (Pim de Boer, EU-Open)
 • Koordynator i wsparcie (Irene Simone, EU-Open)

Ogromne podziękowania dla osób, które wycofały się, lecz uczestniczyły w tworzeniu Platformy Dialogowej:

 • reprezentacja lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (Holenderskie Towarzystwo Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej - grupa zajmująca się zespołem słabości),
 • specjalista ds. podstawowej opieki zdrowotnej (Patrik Midlov, Uniwersytet w Lund, Szwecja),
 • przedstawiciel opieki zdrowotnej (Judy Stenmark, Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy, IOF),
 • przedstawiciel ds. regulacyjnych (Jean-Marc Guettier, FDA, Stany Zjednoczone),
 • koordynacja i wsparcie (Claire Ignaszewsi, EU-Open).
 • Konkretne zadania mają na celu:

  • Opracowanie kryteriów służących do oceny dokumentów i postępu Projektu z perspektywy pacjentów;
  • Monitorowanie prowadzenia Projektu w aspekcie etycznym i naukowym, a także ocenę globalną Projektu z różnych perspektyw (np. po to aby zasugerować rozwiązania w przypadku przedłużającej się rekrutacji);
  • Przegląd dokumentów (takich jak protokoły badania, informacja dla pacjenta i dokument świadomej zgody na udział w badaniu, definicja zespołu słabości fizycznej i sarkopenii u osób starszych określona konsensusem naukowym);
  • Poradnictwo w zakresie tematów i spraw, w których konsorcjum potrzebuje rad uwzględniających rożne punkty widzenia i perspektywy;
  • Poradnictwo w zakresie tekstów umieszczanych w internecie i strategii komunikacyjnych dedykowanych projektowi (np. działania mające na celu poprawę świadomości zdrowotnej, rozpowszechnianie informacji sformułowanych prostym językiem, oprawa graficzna tekstów internetowych);
  • Pro-aktywne poradnictwo w zakresie tematyki zespołu słabości fizycznej i sarkopenii;
  • Stworzenie raportu końcowego omawiającego wszystkie sprawy i rozwiązane problemy, a także podejmowane działania.

  Nasz model pracuje w oparciu o „model Platformy Dialogowej” (link internetowy: http://www.eu-open.it/the-dialogue-platform-model/?lang=en).

  Jeśli mają Państwo pytania dotyczące Platformy Dialogowej, prosimy o kontakt drogą email: pim.deboer@eu-open.it