Links

Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency )

Europejska Agencja Leków odgrywa istotną rolę w ochronie zdrowia wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej (EU), w tym osób starszych.

Uważa się, że liczba osób wieku 65 lat i więcej mieszkających w EU wzrośnie z 84 milionów w 2008r. do około 141 milionów mieszkańców w 2015r. W sytuacji, gdy populacja osób w starszym wieku powiększa się, Agencja uważa za istotne upewnienie się, że potrzeby osób starszych są uwzględniane podczas procesu rozwoju i rejestracji oraz użytkowania leków.

Agencja współpracuje z organami regulacyjnymi, firmami farmaceutycznymi i organizacjami reprezentującymi osoby starsze w Europie i na świecie, w tym z organizacjami reprezentującymi pacjentów, konsumentów oraz pracowników służby zdrowia.

Więcej informacji: http://www.ema.europa.eu

Europejska Unia Towarzystwa Medycyny Geriatrycznej (European Union Geriatric Medicine Society)

W 1999r. grupa europejskich geriatrów spotkała się po to, aby propagować ideę towarzystwa naukowego, którego zadaniem będzie rozwój geriatrii we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz zachęcanie do świadczenia usług geriatrycznych dla wszystkich starszych obywateli EU. EUGMS propaguje edukację, ciągłe doskonalenie zawodowe oraz medycynę wieku podeszłego opartą na wysokiej jakości badaniach naukowych.

Więcej informacji: http://www.eugms.org

Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA)

Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) reprezentuje działający w Europie przemysł farmaceutyczny. Dzięki swojej przynależności do 33 towarzystw krajowych i 40 wiodących firm farmaceutycznych, EFPIA odgrywa znaczącą rolę na scenie EU, gromadzącej 1900 firm biorących udział w badaniach naukowych, procesie rozwoju i wprowadzania nowych leków dla pacjentów, co przyczynia się do poprawy stanu zdrowia i jakości życia na świecie.

Więcej informacji: http://www.efpia.eu

Inicjatywa w Zakresie Leków Innowacyjnych (The Innovative Medicines Initiative, IMI)

Inicjatywa w Zakresie Leków Innowacyjnych (IMI) przyczynia się do poprawy stanu zdrowia poprzez przyspieszanie rozwoju i poszerzanie dostępu pacjentów do leków innowacyjnych, szczególnie w obszarach gdzie obserwowane są niezaspokojone potrzeby medyczne lub społeczne. IMI ułatwia współpracę pomiędzy najważniejszymi osobami zaangażowanymi w badania naukowe z zakresu opieki zdrowotnej, w tym uniwersytetami, firmami farmaceutycznymi i innymi gałęziami przemysłu, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (SMEs), organizacjami reprezentującymi pacjentów i organami regulatorowymi. IMI jest partnerem pomiędzy Unią Europejską i europejskim przemysłem farmaceutycznym, reprezentowanym przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA).

Więcej informacji: http://www.imi.europa.eu

Narodowy Instytut Starzenia (National Institute on Aging, NIA)

NIA to jeden z 27 ośrodków Narodowego Instytutu Zdrowia, który wyznacza kierunki w prowadzeniu i wspieraniu badań w tematyce starzenia, zdrowia i dobrostanu osób starszych. Instytut próbuje zrozumieć istotę starzenia się, chorób i problemów związanych z wiekiem, po to aby wydłużyć czas trwania zdrowego i aktywnego życia.

Więcej informacji: http://www.nia.nih.gov

Jama: 

http://jama.jamanetwork.com

Nejm:

http://www.nejm.org

Italia Longeva:

Włochy są jednym z najstarszych krajów na świecie. 2012r. był Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Z tych powodów została stworzona przez Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z włoskim regionem Marche oraz IRCCS INRCA Italia Longeva. Jest to włoska sieć współpracy dedykowana starzeniu się, której zadaniem jest promocja nowego postrzegania osób starszych jako zabezpieczenia dla społeczeństwa, tzn. np. osoba starsza jako obywatel społeczeństwa zdrowy, aktywny, zaangażowany i doświadczony. Osoba starsza jest również konsumentem i odbiorcą towarów, które muszą zostać wytworzone oraz usług, które muszą zostać dostosowane. Osoba starsza powinna znajdować się w centrum zainteresowania kraju, który oferuje możliwości rozwoju ekonomicznego i społecznego, promuje badania naukowe i rozwój innowacyjny, propaguje wdrażanie nowych technologii. Taki właśnie program inicjatywa Italia Longeva chciałaby wdrożyć w całym kraju, rozpoczynając od regionu Marche, po to aby poprawić jakość życia osób starszych, utrzymać ich niezależność na tyle, na ile tylko jest to możliwe, zmniejszyć zużycie leków i ostatecznie zmniejszyć wydatki Narodowej Służby Zdrowia.

Więcej informacji: http://www.italialongeva.it

Frailty.net:

Frailty.net to międzynarodowa internetowa strona edukacyjna, której celem jest pomoc lekarzom geriatrom, lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej i innym osobom zaangażowanym w sprawowanie opieki nad osobami starszymi, we wdrażaniu zagadnień i problemów zespołu słabości do codziennej praktyki klinicznej. Strona edukacyjna zatwierdzona została przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Gerontologów i Geriatrów (International Association of Gerontology and Geriatrics, IAGG), przez stowarzyszenie Światową Sieć Badań Naukowych nad Starzeniem się (Global Aging Research Network, GARN), a także jest wspierana przez czasopismo Journal of Frailty & Aging (JFA).

Więcej informacji: http://www.frailty.net/

SarcopeniaOnLine: włoski portal internetowy o sarkopenii i żywieniu

Celem portalu SarcopeniaOnLine jest dostarczenie informacji na temat sarkopenii i żywienia, ze szczególnym uzwględnieniem zagadnień dotycząch diagnostyki i leczenia.

Portal SarkopeniaOnLine dostarczał będzie istotnych wiadomości o postępowaniu diagnostycznym i możliwych interwencjach terapeutycznym w sarkopenii, jak również będzie przedstawiał najnowsze publikacje w tematyce sarkopenii i żywienia. SarkopeniaOnLine zapewni dostęp do szeregu użytecznych narzędzi do oceny stanu odżywienia i siły mięśniowej; portal informować będzie o wydarzeniach związanych z tematyką sarkopenii i żywienia.

Za zawartość merytoryczą portalu odpowiedzialna jest włoska grupa robocza zajmujaca się tematyką leczenia sarkopenii i żywienia (Italian Working Group Sarcopenia - Treatment and Nutrition; Glisten Group), działająca w ramach włoskiego Towarzystwa Geriatycznego i Gerontologicznego.

Czytaj więcej: http://www.sarcopeniaonline.it

Canadian Frailty Network- Kanadyjska Sieć ds. Zespołu Słabości

Kanadyjska Sieć ds. Zespołu Słabości (Canadian Frailty Network, CFN) jest kanadyjskim stowarzyszeniem dla starszych osób dotkniętych zespołem słabości. Stowarzyszenie to wspiera badania oryginalne prowadzone w tej tematyce oraz szkolenie następnych pokoleń specjalistów opieki zdrowotnej i naukowców, po to aby poprawić wyniki zdrowotne starszych Kanadyjczyków z różnorodnych środowisk opieki zdrowotnej. Mając świadomość, że pacjenci dotknięci zespołem słabości mogą znajdować się u schyłku życia, CFN jest zaangażowane w poprawę planowania i opieki sprawowanej w tej grupie pacjentów. Kanadyjska Sieć ds. Zespołu Słabości jest finansowana przez kanadyjski program rządowy służący poprawie jakości - Government of Canada’s Networks of Centres of Excellence (NCE). Celem tego programu jest polepszenie współpracy pomiędzy środowiskami naukowców, przemysłem i innymi organizacjami, po to aby opracowywać programy i produkty, które będą wzmacniać siłę gospodarczą Kanady oraz poprawiać jakość życia Kanadyjczyków. Więcej informacji: http://www.cfn-nce.ca