Wizja projektu

Para śmiejących się osób w wieku wczesnej starości

Wraz z ciągłym wzrostem w krajach europejskich czasu trwania ludzkiego życia, utrzymanie sprawności fizycznej i samodzielności wśród osób starszych stało się głównym priorytetem publicznej opieki zdrowotnej.

Możliwość samodzielnego poruszania się jest niezbędna do prowadzenia niezależnego życia i często jest tracona jako pierwsza w procesie rozwoju niesprawności. Osoby starsze o ograniczonej sprawności ruchowej wymagają więcej pomocy osób drugich, mają niższą jakość życia, częściej umieszczane są w ośrodkach opiekuńczych i hospitalizowane, cierpią z powodu wyższej chorobowości i śmiertelności.

Najważniejsze cele projektu to stworzenie skutecznych opcji terapeutycznych skierowanych do starszych osób z zespołem słabości fizycznej i sarkopenią oraz poprawa ich jakości życia. Będzie to stanowić bezpośrednie wsparcie długoterminowej stabilności i efektywności systemów opieki zdrowotnej i opiekuńczej.

Konceptualizacja PF&S zaproponowana w projekcie, w stosunku do podejścia tradycyjnego, przyspieszy postęp poprzez precyzyjne określenie problemu, jednoznaczną identyfikację populacji docelowej oraz szybkie przełożenie wyników na grunt kliniczny.