Uniwersytet Medyczny w Grazu (Graz, Austria)

Graz
Polish

Uniwersytet Medyczny w Grazu posiada szerokie kompetencje i prowadzi badania naukowe z zakresu nauk podstawowych, nauk stosowanych oraz nauk klinicznych. Oprócz projektów w tematyce “utrzymania stanu zdrowia”, zakres zainteresowań badawczych Uniwersytetu obejmuje:

  • badania sercowo-naczyniowe
  • badania onkologiczne
  • molekularne podstawy chorób związanych z lipidami
  • badania w zakresie nauk neurologicznych.

Przedmiotem badań jest również spersonalizowana medycyna.