8. W jaki sposób projekt przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności sektora farmaceutycznego w Europie?

Wyniki projektu SPRINTT dostarczą niezbędnych dowodów do jednoznacznej identyfikacji grupy starszych osób, mających podwyższone ryzyko niekorzystnych zdarzeń zdrowotnych, których potrzeby medyczne aktualnie nie są zaspokajane, częściowo z winy używanej obecnie niejasnej definicji zespołu słabości.

Zidentyfikowanie jednoznacznych mechanizmów biologicznych (np. utrata masy mięśni szkieletowych) otworzy nowe możliwości dla rozwoju strategii spowalniających lub odwracających przebieg PF&S.

Ocena wyników badania klinicznego (danych zgromadzonych w ramach projektu), będzie sprzyjać rozwojowi nowoczesnych technologii medycznych dla PF&S, poprzez stworzenie ram odniesienia i wspólnych metodologii.