Vision

A couple of young old subjects smiling

Kun elinajan odotteen kasvu Euroopassa jatkuu, on vanhojen ihmisten toimintakyvyn säilyttämisestä tullut kansanterveystyön keskeinen tavoite. Itsenäinen liikkuminen on keskeistä omatoimisuudelle ja sen menettäminen on usein toiminnanvajeiden kehittymisen ensimmäinen vaihe. Vanhat ihmiset, joilla on kävelyvaikeuksia tarvitsevat enemmän apua, joutuvat helpommin turvautumaan erilaisiin palvelujärjestelmiin, ovat suuremmassa riskissä sairastua ja kuolla, ja heidän elämänlaatunsa on huonompi.

SPRINTT-projektin päätavoite on tutkia tehokkaita tapoja hoitaa hauraita henkilöitä (gerastenia), joilla on lihaskatoa (sarkopenia) ja kohentaa heidän elämänlaatuaan. Tulokset ovat suoraan sovellettavissa tehostamaan pitkäjänteisesti terveyden- ja sosiaalihuoltoa.

SPRINTT-projektissa kehitettävät gerastenian ja sarkopenian määritelmät tuovat merkittävää lisäarvoa, koska ne auttavat näiden tilojen tarkempaa diagnosointia, riskissä olevien henkilöiden selkeää tunnistamista, ja ovat nopeasti siirrettävissä käytännön kliiniseen työhön.