Multimedialähteet

ICFSR 2016 – Tri Emanuele Marzetti: SPRINTT kliinisen tutkimuksen toteutus

Videolla esitellään SPRINTT-tutkimuksen taustaa Philadelphiassa vuonna 2016 pidetyssä kongressissa,3rd third International Conference on Frailty and Sarcopenia Research in Philadelphia, 2016 (ICFSR 2016).

Video nähtävissä www.frailty.net 

Lihaskato vanhoilla ihmisillä: video terveydenhuollon ammattilaisille

Tämä video on tehty terveydenhuollon ammattilaisille esittelemään sarkopeniaa, sen diagnoosia ja hoitomahdollisuuksia.

Video nähtävissä https://vimeo.com/167868429

Gerastenia vanhoilla

Andrew Clegg, John Young, Steve Iliffe, Marcel Olde Rikkert, Kenneth Rockwood

Gerastenia on hankalin vanhenemiseen liittyvä kliininen ilmentymä, joka tekee iäkkään henkilön haavoittuvaksi ja heijastuu olemukseen negatiivisesti. Määritelmän mukaan raihnaisuus tekee haavoittuvaksi stressaaville tapahtumille, mikä taas lisää haittatapahtuman mahdollisuuden riskiä kuten kaatumiselle, sekavuudelle ja heikentää liikkumiskykyä ja voi johtaa kuolemaan. Gerasteniaan kuuluu sekä fyysinen että tiedollis-taidollinen komponentti ja lihaskadon (sarkopenian) katsotaan olevan primaarinen tekijä fyysiselle heikkoudelle ja raihnaisuudelle. Vaikka on kehitetty useita keinoja tunnistaa vanhusten raihnaisuutta, ei vielä ole yleisesti hyväksyttyä yleistä diagnostista menetelmää. Tällä videolla tri A. Glegg selostaa tarvetta kehittää tehokkaampia tapoja havaita gerastenia ja arvioida sitä tavanomaisessa kliinisessä työssä, etenkin avohoidossa.

Kiitokset WebsEdge/Health:lle tästä videosta.

Milloin pitäisi epäillä gerasteniaa

Tämä video on tarkoitettu vanhuksille ja heidän omaisilleen gerastenian havaitsemiseksi . Videolla käydään läpi gerastenian tärkeimmät oireet. Gerastenian varhainen toteaminen on tärkeää jotta voidaan aloittaa monimuotoiset hoitotoimenpiteet.

Video nähtävissä www.frailty.net