Linkkejä

Euroopan lääkevirasto, EMA

Euroopan lääkevirastolla on merkittävä rooli kaikkien Euroopan Unionin asukkaiden, mukaanlukien vanhukset, terveyden turvaamisessa.
Kun vanhusväestö kasvaa EMA pitää tärkeänä että heidän tarpeensa lääkkeiden kehittelyssä ja hyväksymisessä huomioidaan.
Lue lisää: http://www.ema.europa.eu

Euroopan geriatriyhdistys (EuGMS)

Vuodesta lähtien EuGMS on edistänyt geriatrian koulutusta, ammattitaidon ylläpitoa ja korkean tason geriatrian tutkimusta. EUGMSn toiminnassa on mukana myös suomalaisia geriatreja merkittävissä asemissa.
Lue lisää: http://www.eugms.org

Euroopan lääketeollisuusyhdistys (EFPIA)

The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) edustaa Euroopan lääketeollisuutta. 33 kansallisen järjestön ja 40 johtavan yhtiön kautta se edustaa 1900 yritystä EU:ssa, joiden tavoite on edistää lääkehoidon tutkimusta ja kehitystä ja uusien lääkkeiden tuomista potilaiden käyttöön edistämään terveyttä ympäri maailmaa.
Lue lisää: http://www.efpia.eu

The Innovative Medicines Initiative (IMI):

The Innovative Medicines Initiative (IMI) pyrkii edistämään terveyttä kiihdyttämällä uusien lääkkeiden kehitystä, etenkin aloilla, joilla lääkehoidossa on puutteita. Se edistää yhteistyötä yliopistojen, yritysten, potilasjärjestöjen ja viranomaisten välillä. IMI on EU:n ja EFPIAn yhteinen foorumi.
Lue lisää: http://www.imi.europa.eu

USA:n ikäinstituutti:

NIA on yksi USA:n terveysviraston (NIH) instituutista, joka pyrkii tutkimaan vanhenemista ja siihen liittyviä sairauksia, tavoitteena hyvä ja aktiivinen vanheneminen
Lue lisää: http://www.nia.nih.gov

Jama: 

http://jama.jamanetwork.com

Nejm:

http://www.nejm.org

Italia Longeva:

Italia Longeva on italialainen vanhenemisilmiöön keskittyvä verkosto. Sen perustivat Italian terveysministeriö, Marchen alue ja IRCCS INRCA edistämään uutta näkemystä vanhoista ihmisistä yhteiskunnan voimavarana. He edustavat kokemusta ja viisautta, mutta ovat myös kuluttajia jotka tarvitsevat mm. uudenlaisia palveluja ja teknologiaa. Tähän tarvitaan tutkimusta ja innovaatioita, tavoitteena elämänlaadun ja itsenäisyyden kohentaminen ja tämän kautta myös kustannussäästöt. Italia Longeva pyrkii näiden tavoitteiden levittämiseen ympäri Italiaa, Marchen alueelta lähtien.
Lue lisää:http://www.italialongeva.it

Frailty.net:

Frailty.net on kansainvälinen koulutussivusto, joka pyrkii auttamaan gerastenian hoidossa. Sitä tukevat International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) ja sen verkosto (GARN), sekä Journal of Frailty & Aging (JFA)-lehti.
Lue lisää: http://www.frailty.net

SarcopeniaOnLine: The Italian Portal on Sarcopenia & Nutrition:

Tavoite on lisätä tietämystä sarkopeniasta ja ravitsemuksesta, italialaiset järjestöt tuottavat materiaalin (Italian Working Group Sarcopenia - Treatment and Nutrition [Glisten Group], the Italian Society of Geriatrics and Gerontology).
Lue lisää: http://www.sarcopeniaonline.it

Canadian Frailty Network:

Canadian Frailty Network (CFN) on kanadalainen verkosto gerasteniapotilaille, se ottaa huomioon myös elämän loppuvaiheen kysymyksiä. Sitä rahoittaa Kanadan hallituksen Networks of Centres of Excellence (NCE) ohjelma.
Lue lisää: http://www.cfn-nce.ca