6. Mitä konkreettista tulosta projekti tuottaa?

Projektin merkittävä tavoite on saavuttaa yhteisymmärrys gerastenia-sarkopenian määritelmästä, jonka tunnetuksi tekeminen auttaa terveydenhuollon ammattilaisia, tutkijoita, lääketeollisuutta, viranomaisia ja poliitikkoja tunnistamaan erityisen “nosograafisen” tilan.

SPRINTT tuloksilla on siten käytännön kliinistä ja kansanterveydellistä merkitystä ja ne auttavat täyttämään näyttöön perustuvassa geriatriassa olevaa merkittävää aukkoa. SPRINTT:n perimmäinen tavoite on tarjota tehokkaita hoitomuotoja fyysisesti hauraille, sarkopeenisille potilaille ja kohentaa heidän elämänlaatuaan.

Tämä tukee suoraan terveyden- ja sosiaalihuollon kestävyyttä ja tehokkuutta.