3. Mikä on ongelman laajuus?

Survey of Health, Aging and Retirement in Europe (SHARE)-tutkimuksen mukaan gerastenian esiasteen ja gerastenian esiintyvyys kotona-asuvien vanhojen ihmisten joukossa on 42.3 % ja 17.0 %. Kohdennettujen hoitojen puuttuessa gerastenian etenemiseen liittyy sairastavuus, toiminnanvajeet, lisääntynyt sairaanhoidon ja laitoshoidon tarve sekä heikentynyt elämänlaatu. Tästä seuraa, että toimintakykyä heikentävät tilat ovat rasittavia, ei pelkästään yksilölle vaan uhka koko terveydenhuoltojärjestelmälle. Gerastenian ja sarkopenian tunnistaminen ja ehkäisy on siksi äärimmäisen tärkeää estämään tilojen etenemistä ja niihin liittyviä komplikaatioita.