2. Mitä lääketieteellisiä/ tieteellisiä näkökohtia projektiin kuuluu ?

Kun toiminnanvajeet ovat kehittyneet, niiden korjaaminen on vaikeaa, etenkin ikääntyneillä ja toiminnanvajeen edettyä pitkälle. Sen takia on välttämätöntä ennakoida ongelmat ennen niiden kehittymistä henkilöillä jotka ovat riskissä. Näitä ovat etenkin henkilöt joilla on gerastenia ja sarkopenia.

Valitettavasti tällä hetkellä ei ole olemassa hoito-ohjelmia tai lääkkeitä näiden haurastuneiden henkilöiden hoitamiseen. Tämä johtuu pitkälle siitä, ettei ole olemassa yksiselitteistä, yleisesti hyväksyttyä gerastenian määritelmää, johtuen puolestaan tämän tilan moniulotteisuudesta. Selkeän biologisen taustasyyn (so. lihaskato) tunnistaminen antaa kuitenkin uusia mahdollisuuksia kehittää hoitoja, joilla voidaan hidastaa tai ehkäistä gerastenian kehittyminen varsinaiseksi toiminnavajeeksi.