10. Mikä muu tekee projektista ainutlaatuisen ?

Gerastenian ja sarkopenian määrittely – siten kuin se SPRINTT:ssa tehdään -- tulee edistämään aiempia määritelmiä paremmin näiden tilojen arviointia, kohdeväestön tunnistamista ja tulosten nopeaa siirtoa käytännön kliiniseen työhön.

SPRINTT:ssa tutkittava interventio on alkuperäinen (vaikka tukeutuukin vankkaan taustatietoon, monimuotoisen intervention vaikutuksia liikunnallisen toiminnanvajeen estossa ei ole koskaan testattu laajassa tutkimuksessa), relevantti (kohdistuu eurooppalaisilla kotona asuvilla vanhoilla ihmisillä tavalliseen ilmiöön),kohdistettu (keskittyy toimintakykyyn, joka on keskeinen toimintakyvyn osa-alue ja vanhuksilla tärkein päätetapahtuma, helposti toteutettavissa väestötasolla (siten helpottaen tulosten käytettävyyttä), ja siirrettävissä eri tilanteisiin (tutkimuksessa arvioidaan terveysteknologian palveluja ja menetelmiä, joilla voidaan optimaalisesti siirtää erilaista tietoa myös osallistujan kotoa kliinistä päätöksentekoa ja toimenpiteitä varten).

SPRINTT projektissa toteutettava satunnaistettu ja kontrolloitu kliininen tutkimus on suurin Euroopassa tehtävä tutkimus, jossa selvitetään voidaanko erityiseen riskitekijään (ts. gerasteniaan ja sarkopeniaan) puuttumalla estää liikunnallisen toiminnanvajeen kehittymistä. Samalla kliininen tutkimus antaa epäsuorasti mahdollisuuden tunnistaa ne gerasteniasta ja sarkopeniasta kärsivät, joille elintapainterventio ei riitä ja jotka tarvitsevat muuta hoitoa estämään/jarruttamaan toiminnanvajeen kehittymistä. Saatu tieto mahdollistaa jatkoanalyysejä ja muodostaa perustan tieteelliselle ja hallinnolliselle konsensukselle myös Euroopan ulkopuolella, kun tietoja yhdistetään meta-analyyseissa muualla maailmassa tehtyihin tutkimuksiin. SPRINTT konsortio koostuu yli 20:sta yksityisestä ja julkisesta toimijasta 11 Euroopamn maassa.