Pierwsza Europejska Konferencja dotycząca Upadków, Zespołu Słabości i Złamań, 9-10 listopada 2017, Dublin, Irlandia

The First European Conference on Falls, Frailty & Fractures, 9th -10th  November 2017, Dublin, Ireland
Od Czwartek, 9 Listopad, 2017 do Piątek, 10 Listopad, 2017

Jest to pierwsza Europejska Konferencja dotycząca Upadków, Zespołu Słabości i Złamań. Celem konferencji jest uzyskanie holistycznej perspektywy i zgromadzenie wspólnie naukowców, klinicystów, pracowników służby zdrowia oraz usługodawców, zajmujących się dziedzinami wiedzy z zakresu: upadków, zespołu słabości, złamań, osteoporozy, sarkopenii i właściwego odżywiania, po to aby umożliwić wzajemne dzielenie się pomysłami, a ostatecznie stworzenie lepszych strategii opieki sprawowanej nad starszymi pacjentami. 

 

zdjęcie mostu Samuela Becketta