Tavoitteet

Projektin kokonaistavoite

SPRINTT projektilla on kaksi päätavoitetta. Ensiksi, se pyrkii löytämään selkeän, objektiivisen, tieteellisesti pätevän ja kliiinisesti mielekkään toiminnallisen määritelmän gerastenialle ja sarkopenialle (PF&S) auttamaan näiden henkilöiden tunnistamisessa. Toiseksi, SPRINTT projektiin kuuluu laaja, satunnaistettu kliininen tutkimus, jossa vertaillaan monitekijäisen toiminnan (koostuen fyysisen aktiivisuuden lisäämisestä, ravitsemusneuvonnasta ja uuden teknologian hyödyntämisestä, verrattuna tavanomaiseen terveysneuvontaan) mahdollisuuksia ehkäistä liikunnallisia toiminnanvajeita eurooppalaisilla, kotona asuvilla vanhoilla ihmisillä, joilla on todettu PF&S. SPRINTT projektiin kuuluvaan kliiniseen, satunnaistettuun faasin III tutkimukseen osallistuu kahden vuoden ajan lähes 1500 henkilöä 13 Euroopan maassa. Käytetyt menetelmät ja tutkimustulokset esitellään aikanaan Euroopan lääkevirastolle (EMA) viranomaistoimenpiteitä varten.
 
SPRINTT:n perimmäinen tavoite on tarjota hoitovaihtoehtoja fyysisesti hauraille, lihaskadosta kärsiville vanhoille ihmisille ja kohentaa heidän elämänlaatuaan. Tällä on suoria, pitkän tähtäimen vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien kestävyyteen ja tehokkuuteen.