Sarkopenia ja gerastenia

Määritelmät:

  • Gerastenia on kliininen ilmentymä, joka tekee iäkkään henkilön haavoittuvaksi ja heijastuu olemukseen negatiivisesti. Määritelmän mukaan raihnaisuus tekee haavoittuvaksi stressaaville tapahtumille, mikä taas lisää haittatapahtuman mahdollisuuden riskiä kuten kaatumiselle, sekavuudelle ja heikentää liikkumiskykyä ja voi johtaa kuolemaan. Raihnaisuuteen kuuluu sekä fyysinen että tiedollis-taidollinen komponentti ja lihaskadon (sarkopenian) katsotaan olevan primaarinen tekijä fyysiselle heikkoudelle ja raihnaisuudelle. Vaikka on kehitetty useita keinoja tunnistaa vanhusten raihnaisuutta, ei vielä ole yleisesti hyväksyttyä universaalia diagnostista menetelmää.
  • Sarkopenia määritellään eteneväksi vanhuksen lihasmassan, lihasvoiman ja kestävyyden menetykseksi, mikä on keskeinen raihnaisuuden taustatekijä. Lisätutkimukset ovat tarpeellisia, mutta vanhuksilla lihasvoiman ja -kestävyyden menetys voi olla merkittävämpi kuin lihasmassan menetys.