Dialogialusta

Miksi dialogialusta on SPRINTT-tutkimuksessa ?

Keskuetlualusta on ulkoisten asiantuntijoiden joukko, jotka katsovat, että projekti etenee suunnitellusti ja auttavat ratkaisemaan ongelmatilanteita. Tämä neuvoa antava elin auttaa kliinisen tutkimuksen pystyttämisessä ja toteuttamisessa perehtymällä kommunikaatiostrategioihin tavoitteena varmistaa, että tutkimus toteuttaa potilaiden ja heidän hoitoonsa osallistuvien tarpeet. Aiheet, jotka vaativat tämän neuvoa-antavan elimen apua, voivat nousta mistä tahansa projektin työpaketista (osasesta).

Ketkä ovat mukana keskustelualustassa ?

Neuvoa-antavassa elimessä on mukana vapaaehtoisia, joilla on osaamista potilaskokemuksista liittyen tietoturvallisuuteen eri maissa. Tämä avaa mahdollisuuksia tutustua eri maiden ja eri kulttuurien käytäntöihin tietosuoja-asioissa.

Kaikki neuvoa antavan elimen jäsenet ovat SPRINTT-organisaatiosta riippumattomia täysin ulkopuolisia henkilöitä. Jäsenet ovat asianosaisia (stakeholders), jotka voidaan ryhmitellä seuraavasti: 1) potilaat ja heidän edustajansa, 2) terveydenhuollon toimijat ja tieteentekijät, 3) eettisyyttä pohtivat ja 4) asiantuntijat liittyen tiedon turvaamiseen, yksityisyyden suojaamiseen, tietojen varastointiin ja käyttöön ja bioinformatiikkaan.

Jäsenet ja tehtävät

Dialogialusta toimii lääketieteellisen, akateemisen, eettisen ja potilaslähtöisten ryhmien apuna arvioimassa ja ohjaamassa kaikkea lääketieteellisiä, eettisiä, potilaisiin liittyviä ja tieteellisiä asioita SPRINTT-tutkimuksessa. Jäsenet ja organisaatiot on kutsuttu vastaavien eurooppalaisten ja kansallisten verkostojen kautta etsien edellä mainittuihin asioihin liittyvää osaamista soveltaen tähän tutkimukseen. Euroopan tason ja kansallisilla terveydenhuoltoa valvovien organisaatioiden edustajilla on mahdollisuus osallistua puheoikeudella (discussant) heidän työhönsä liittyvissä asioissa. Dialogialsuta noudattaa toiminnassaan tasa-arvoa ja kansainvälistä ihmisoikeusjulistusta. Elin auttaa SPRINTT-tutkimuksen eettisten kysymysten ratkaisemisessa.

Dialogialustan päätehtävänä on keskustella ja valvoa projektin etenemistä SPRINTT-yhteisön sisällä avoimesti keskustelemalla tavoitteena parantaa raihnaisuutta ja lihaskatoa potevien vanhempien ihmisten elämän laatua ja saavuttaa hyväksyntä tutkimuksen tavoitteelle (implikaatio, seuraus) (käyttää ehdotettua interventiota fyysisesti hauraiden ja lihaskadosta kärsivien iäkkäiden ihmisten hoidossa) yhteiskunnassa ja terveydenhuollon piirissä. Digitaalinen keskustelualusta, ad hoc keskustelut ja konsortion (alustan, yhteenliittymän) jäsenten vuosikokoukset edesauttavat dialogin toteutumisessa.

Jäsenet:

 • Patient expert representation (Isabel Saraiva, Portugal)
 • Patient organisation representation (Robert Johnstone, European Patient Forum EPF)
 • Patient organisation representation (Famida Jiwa, Osteoporosis Canada, on behalf of the International Osteoporosis Foundation IOF)
 • Patient expert representation (Dominique Hamerlijnck, The Netherlands)
 • Informal care expert representation (David Evans, UK)
 • Healthcare and public health (Lorenzo Terranova, Federsanità-ANCI, Italy)
 • Physiotherapist and movement sciences (expert, Belgium)
 • Physiotherapist and movement sciences (Martijn Spruit, scientific advisor, CIRO+, The Netherlands)
 • Primary care physicians representation (Ferdinando Petrazzuoli, European General Practice Research Network EGPRN; network within WONCA)
 • Primary care physicians representation (Walter Marrocco, Italian National Primary Care Physicians Federation FIMMG)
 • Scientific and healthcare representation (Cyrus Cooper, MRC Lifecourse Epidemiology Unit, University of Southampton, Southampton, UK, on behalf of the International Osteoporosis Foundation IOF)
 • Scientific and healthcare representation (Josep Roca, Pulmonology, Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona, Spain)
 • Statistics and methodology expert (Silvio Cavuto, IRCCS-Arcispedale Santa Maria Nuova, Reggio Emilia, Italy)
 • Research (bio)ethics and clinical pharmacology expert (Pau Ferrer, Borja Institute of Bioethics, Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spain)
 • Research ethics, endocrinology and osteoporosis expert (Marius Kränzlin, Internal Medicine, University of Basel, Switzerland)
 • Research (bio)ethics expert (Antonio Spagnolo, Institute of Bioethics, School of Medicine A. Gemelli, Rome, Italy)
 • ICT, computer security and architecture, (Sofoklis Kyriazakos, Faculty of Engineering and Science, Aalborg University, Denmark)
 • Data protection analyst (Leila El Hadjam, France)
 • Data ethics expert (Bettina Schmietow, Germany)
 • Bioinformatics expert (Reinhard Schneider, Luxembourg Centre for Systems Biomedicine, University of Luxembourg, Luxemburg)
 • Regulatory affairs representation (Marina Zemskova, FDA, USA)
 • Managing Coordinator (Pim de Boer, EU-Open)
 • Co-coordination and support (Irene Simone, EU-Open)

Suurkiitos teille, jotka olette tukeneet, joskaan ette osallistu Keskustelualustaan:

 • Primary care physicians representation (Dutch National Primary Care Physicians Society LHV - frailty group) 
 • Primary care physician expert (Patrik Midlöv, Lund University, Sweden)
 • Healthcare representation (Judy Stenmark, International Osteoporosis Foundation IOF) 
 • Regulatory affairs representation (Jean-Marc Guettier, FDA, USA)
 • Co-coordination and support (Claire Ignaszewski, EU-Open)

Yksityiskohtaiset tehtävät tähtäävät:

 • Kehittää kriteerit potilasdokumenttien käsittelyyn;
 • Valvoa tutkimuksen eettistä ja tieteellistä toteutumista;
 • Tutkimusdokumenttien olemassaolon ja oikeellisuuden tarkastaminen;
 • Antaa ohjeita ja neuvoja esille nousevista ongelmista;
 • Antamalla apua kommunikaatioon liittyvissä kysymyksissä;
 • Olemalla proaktiivisesti mukana fyysiseen raihnaisuuteen ja lihaskatoon liittyvissä kysymyksissä;
 • Laatimalla loppuraportin kaiksita esille nousseista kysymyksistä ja aiheista.

Käyttämämme malli pohjautuu oheisen verkkoosoitteen antamaan malliin (weblink: http://www.eu-open.it/the-dialogue-platform-model/?lang=en).

Esille nousseitten kysymysten suhteen voit ottaa yhteyttä oheiseen sähköpostiin: pim.deboer@eu-open.it