9. Mitkä ovat keskeiset yhteenliittymän osaamisalueet ?

Yhteenliittymä koostuu kansainvälisesti tunnustetuista gerastenian ja sarkopenian asiantuntijoista. Tutkimusalueen monimuotoisuus edellyttää monipuolista tietoa ja osaamista ja siksi SPRINTT:ssa on seuraavaa asiantuntemusta seuraavilta aloilta:

 • Geriatria
 • Gerontologia
 • Terveysteknologia
 • Bioetiikka
 • Vanhenemiseen liittyvät biomarkkerit
 • Lihasfysiologia
 • Ravitsemus
 • Statistiikka
 • Uudet kliinisen tutkimuksen metodit (etenkin vanhustutkimukseen soveltuen)
 • Preventiivinen lääketiede
 • Informaatio- ja kommunikaatioteknologia
 • Liikunta (etenkin vanhustutkimukseen soveltuen)
 • Regulatoriset kysymykset
 • Kokonaisvaltainen geriatrinen arvio
 • Vanheneminen
 • Fyysinen toimintakyky
 • Fyysinen toiminnavaje
 • Liikkuvuus