8. Miten projekti parantaa Euroopan lääketeollisuuden asemaa ?

SPRINTT:n tulokset antavat kaivattua näyttöä, jonka perusteella voidaan yksiselitteisesti tunnistaa se vanhusväestön riskissä oleva osa, jonka lääketieteellisen hoidon tarve on tällä hetkellä täyttämättä, osin johtuen gerastenian epämääräisestä määritelmästä. Gerastenian biologisten taustasyiden (luurankolihasten kadon) tunnistaminen avaa uusia mahdollisuuksia tutkimukselle ja sellaisten hoitojen kehittämiselle, joilla voidaan spesifisti hidastaa tai pysäyttää gerastenia-sarkopenian eteneminen, etenkin toiminnanvajeiden suuntaan. Projektin kliinisen tutkimuksen tulosten viranomaisarviointi – ja sen myötä viitekehyksen luominen gerastenia-sarkopenialle -- edistää uusien lääkkeiden kehittämistä tilan hoitoon.