5. Miten tämä projekti auttaa ongelman ratkaisussa ?

SPRINTT-projekti on suunniteltu tuottamaan merkittäviä edistysaskeleita gerastenian hoidossa edistämällä yhteisymmärrystä asiassa yliopistotutkijoiden, viranomaisten, teollisuuden ja potilaitten edustajien välillä seuraavilla tavoilla:

(1) kehittämällä selkeä gerastenian määritelmä;

(2) tunnistamalla potilasjoukko, jolla on täyttämätöntä lääketieteellisen hoidon tarvetta;

(3) arvioimalla ja kehittämällä Eurooppaan sellaista uutta teknologiaa, josta on hyötyä toiminnanvajeiden riskissä olevien gerasteniapotilaiden hoidossa;

(4) luomalla tutkimusstrategia viranomaisten ja lääketeollisuuden käyttöön;

(5) tunnistamalla biologisia merkkiaineita (biomarkers) ja terveysteknologiaa, joita voidaan soveltaa kliiniseen käyttöön.