4. Mitä yleisesti tarvitaan ongelman voittamiseksi ?

Gerasteniaan ei toistaiseksi ole olemassa hoito-ohjelmia tai lääkehoitoa. Tämä johtuu osaltaan siitä, ettei tilaan ole ollut tarkkaa yleispätevää määritelmää, mikä puolestaan johtuu gerastenian moniulotteisesta luonteesta. Gerastenian kohdalla puutteellinen tietämys heijastuu myös tehokkaiden hoitomuotojen (joko lääkkeet tai elintavat) puutteena. Esteiden voittaminen edellyttää että kehitetään ja varmistetaan vankka rakennekehys gerastenialle tilan käytännön määritelmäksi. Se auttaisi myös gerastenian patofysiologian kliinisen perustan määrittelyssä ja sitä kautta spesifien hoitomuotojen kehittelyssä, tavoitteena palauttaa fyysistä vahvuutta tai hidastaa komplikaatioiden, etenkin toiminnanvajeiden, kehittymistä.