Rozwijająca się gospodarka senioralna w Europie, 23 września 2014, Bruksela (Belgia)

Wtorek, 23 Wrzesień, 2014

Zmiany demograficzne mające miejsce w Europie i poza nią stanowią o wyzwaniach stawianych naszym systemom opieki zdrowotnej i opiekuńczej oraz budżetom krajowym. Stwarza to jednak także niezwykłe możliwości. Gospodarka senioralna jest nowym złotem. Rozwijają się duże nowe rynki publiczne i konsumenckie dla produktów ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) oraz usług związanych ze starzeniem. Starzenie się populacji stanowi siłę napędową rozwoju gospodarczego.