Dostępny jest bezpłatnie (dostęp otwarty) nowy artykuł dotyczący badania SPRINTT: badanie przesiewowe i charakterystyka zakwalifikowanych pacjentów

Poniedziałek, 22 Październik, 2018

Nowy artykuł dotyczący badania SPRINTT został opublikowany w systemie otwartego dostępu w czasopiśmie Experimental Gerontology.

Artykuł przedstawia proces wyszukiwania i badania przesiewowego pacjentów spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie oraz charakterystykę zakwalifikowanych pacjentów.

The "Sarcopenia and Physical fRailty IN older people: multi-componenT Treatment strategies" (SPRINTT) randomized controlled trial: Case finding, screening and characteristics of eligible participants.

Marzetti E., et al. Exp Gerontol. 2018 Sep 24;113:48-57. doi: 10.1016/j.exger.2018.09.017. [Epub ahead of print]